Rynek fotowoltaiczny w Polsce – analiza rynku

Strona główna

Rynek fotowoltaiczny w Polsce rokrocznie rozwija się, 
a zainteresowanie tym sektorem rynku wzrasta.

Przełomem w branży systemów fotowoltaicznych może być ustawa o OZE, której przyjęcie planowane jest na połowę roku 2014, choć wiele zależy od sytuacji politycznej Polski oraz od ewentualnego lobby fotowoltaicznego. Pewne jest, że ustawa musi zostać uchwalona z uwagi na przynależność Polski do Unii Europejskiej, która wymaga wprowadzenia zmian w ramach projektu ,,Europa 2020”.

Jeżeli projekt ustawy OZE przejdzie pomyślnie prace legislacyjne bez drastycznych modyfikacji, wówczas produkowanie oraz sprzedawanie energii elektrycznej do sieci z instalacji i elektrowni OZE zacznie być bardzo opłacalne.

W przypadku mikroinstalacji o wielkości do 10 kWp za 1 MWh sprzedanej energii będzie można otrzymać 1 300PLN dopłaty (w ramach taryfy gwarantowanej - feed-in tariff), co jest kwotą (jak na warunki polskie) bardzo wysoką.

W przypadku instalacji o wielkości pomiędzy 10 kWp a 100 kWp za 1 MWh sprzedanej energii będzie można otrzymać 1 150PLN dopłaty (w ramach taryfy gwarantowanej - feed-in tariff).

Ponadto wraz z wzrostem ilości montowanych instalacji fotowoltaicznych wzrośnie popyt na tego typu produkty oraz usługi, co w perspektywie czasu może zostać odzwierciedlone w powstawaniu nowych firm, które będą specjalizować się tylko w sprzedaży i montażu tego typu instalacji.

W stronie internetowej wykorzystano dane pochodzące zarówno ze źródeł wtórnych, jak i pierwotnych.