Rynek fotowoltaiczny w Polsce – analiza rynku

Analiza cen

Ceny dla mikroinstalacji (20 kWp)[1]

 

W celu rozeznania cen na rynku fotowoltaiki w Polsce stworzono formularz ofertowy na system fotowoltaiczny o mocy 20 kWp z podłączeniem do sieci energetycznej. Badanie przeprowadzono za pomocą maili oraz konsultacji telefonicznych wśród firm działających na rynku ogólnopolskim. Zapytanie ofertowe zawierało następujące informacje:

·         Powierzchnia dachu: ok. 200m2;

·         Moc projektowanej farmy fotowoltaicznej to 20 kWp;

·         Spad dachu to około 25-30 stopni;

·         Dach pokryty będzie dachówką ceramiczną (instalacja montowana ponad dachówką);

·         Dach skierowany jest na stronę południową;

·         Brak przeszkód terenowych mogących zasłaniać/ zaciemniać instalację.

 

Na podstawie powyższego zapytania ofertowego rozróżniono trzy kategorie wydatków (wszystkie ceny podano w postaci cen netto):

 

Urządzenia – produkty

Średnia cena systemu fotowoltaicznego na instalacji 20 kWp waha się w granicach od około 93 000 PLN do nawet 170 000 PLN. Ceny uzależnione są od marki oraz producenta dostarczanych urządzeń, dlatego nie można jednoznacznie wskazać optymalnej wartości cenowej dla proponowanych rozwiązań instalacyjnych. Większość wycen oscyluje jednak w granicach 100 000 PLN.

 

Nazwa systemu

20,16kW-TL3

Nazwa urządzenia

Typ urządzenia

Ilość

Inwerter

POWADOR 20.0 TL3

1

Moduły

SV60P-240

84

Okablowanie

BC-SUN PV1- F HFFR

160

Konektory

Solarlock

8

Ilość obwodów [szt.]

4

Przyjęcie odległość modułów od inwertora [m]

20

 

Tabela 7- Przykładowy opis instalacji nadesłany przez jedną z firm

 

Montaż

Cena montażu ustalana jest indywidualnie przez daną firmę. Wartości wahają się od około 3 600PLN do nawet 13 600 PLN. Cena za zainstalowanie 1 kWp waha się od 180 PLN do 680 PLN. Jedna z firm przedstawiła natomiast montaż w następujący sposób: ,,Instalacja (materiały i robocizna” – 1 047,50 PLN/1 kWp”. Oprócz montażu często oferowano kontakt z pracownikiem terenowym firmy, który mógłby przyjechać na plac budowy i ocenić, czy faktycznie instalacja fotowoltaiczna miałaby uzasadnienie do zaistnienia w danym miejscu/na danym obiekcie.

 

Transport

Cena transportu uzależniona jest od odległości inwestycji od najbliższego centrum firmy. Jedne z firm cenę transportu ustalają indywidualnie, kolejne wliczają w cenę montażu, bądź ogólnie instalacji, jeszcze inne stosują osobną pozycję. W ofercie jednej z firm cena transportu z wielkopolski do małopolski wyniosła około 3 200 PLN, natomiast w ofercie nadesłanej przez inne przedsiębiorstwo usługa transportu z województwa śląskiego do małopolski wyniosła 4 000 PLN.

 

Oprócz zapytań ofertowych oraz kontaktów telefonicznych sprawdzono także strony internetowe firm oferujących zestawy rozwiązań dla mikroinstalacji do 20 kWp. Ceny mieściły się w przedziale od 78 000 PLN do 90 000 PLN (ceny netto). W sprzedaży są poszczególne elementy takich instalacji jak i całe gotowe zestawy pod sprecyzowany typ klienta (mała firma, duże gospodarstwo domowe itp.).

Ponadto zestawy fotowoltaiczne o mocy 20 kWp można także nabyć za pośrednictwem serwisu aukcyjnego allegro.pl. Poniżej specyfikacja systemu, który można nabyć:

,,W skład zestawu wchodzi: - 88 paneli polikrystlicznych ZNSHINE ZXP6 60 235Wp, inwerter 3-fazowy Sinvert PVM-20 - 20 kW, kompletny system mocowań na dach skośny pokryty blachą lub dachówką cementową oparty na elementach ze stali nierdzewniej A2 haki lub dwugwinty, śruby, nakrętki, wkręty do haków i elementów aluminiowych (klemy , profile 31x50), 400 mb kabla solarnego Kabel SOLARFLEX-X PV1-F 4,0mm2, 2x zabezpieczenie nadprądowe 20A z rozłącznikiem strony DC,2x zabezpieczenie przeciwprzepięciowe B+C strony DC, złącza MC4 - 18 szt. 8 trójników MC4, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe strony AC, zabezpieczenie nadprądowe AC, wyłącznik różnicowo-prądowy 100mA po stronie AC, skrzynki instalacyjnej po stronie DC i AC, schemat instalacji i instrukcję montażu”.

 

Sprzedawca oferuje także montaż powyższego zestawu, jednakże jest on ustalany indywidualnie. Koszt powyższych urządzeń to około 69 292 PLN.

W sprzedaży aukcyjnej znajdują się także poszczególne elementy instalacji fotowoltaicznych w zależności od potrzeb klienta.

Ponadto istotnym elementem instalowania systemu fotowoltaicznego o mocy 20 kWp jest możliwy system opodatkowania zarówno inwestycji, jak i przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej do sieci.

 

FIT[2] – 1 150 PLN/MW

 

Przychód:

Ok. 18 MWh rocznie

18 MWh x 1 150 PLN = 20 700 PLN

 

Zryczałtowany podatek

za sprzedaż                                                                                           Nieznana stawka ???

energii elektrycznej – 5,5%

19 561,50 PLN

                                                                                                                      

Podatek dochodowy

 

 Progresywny:                                                                                    Liniowy:

 18% - 16 974 PLN                                                                            19 % - 16 767 PLN

Rysunek 6 - Możliwe formy opodatkowania mikroinstalacji

 32% - 14 076 PLN                                                                           

 

 

Dla klientów indywidualnych najlepszą formą opodatkowania jest zryczałtowana stawka podatku za sprzedaż energii elektrycznej wynosząca 5,5% (jest to także obecnie obowiązujące rozwiązanie przy sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej z tradycyjnych źródeł energii). Natomiast najbardziej pesymistycznym scenariuszem byłaby stawka podatku dochodowego progresywnego po przekroczeniu progu podatkowego równa 32%.

 

 

Ceny dla farm fotowoltaicznych (0,5 MW - 1 MW)[3]

W trakcie badania rozeznano także ceny dużych instalacji: od 0,5 MW do 1 MW. W Polsce obecnie istnieje tylko jedna działająca instalacja mieszcząca się w powyższych przedziałach energetycznych (farma w Wierzchosławicach – opisana powyżej).

Rozeznanie cenowe sporządzono na podstawie stron internetowych oraz zapytań ofertowych. Na wysłane zapytania ofertowe odpowiedziało jedynie pięć firm. Jest to ściśle związane z małą ilością dużych farm fotowoltaicznych, których realizacja jest szeroko nagłaśniania w mediach.

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 0,5 MWp została wyceniona przez dwie firmy. Cena systemu została podana w formie EURO/kWp. Ceny zainstalowania 1 kWp waha się od około 5 000 PLN (1200 EURO ) do 6 580 PLN (1571 EURO). W związku z powyższym całkowity koszt instalacji wyniósł od 2 514 000 PLN (600 000 EURO) do 3 292 000 PLN (785 500 EURO).

Z kolei szacunkowy koszt farny fotowoltaicznej o mocy 1 MWp waha się pomiędzy 5 237 500 PLN (1 250 000 EURO) a 7 588 000 PLN (1 810 840 EURO). W większości przypadków nie następuje rozróżnienie na urządzenia, montaż czy też transport ze względu na złożoność planowanej inwestycji fotowoltaicznej. Ceny uzależnione są od jakości podłoża, wielkości powierzchni gruntowej, odległości docelowego miejsca instalacji od biura/magazynu firmy oraz od innych czynników zewnętrznych (np. stopień zacienienia).

Jedna z firm nadesłała wycenę montażu urządzeń, który dla elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MWp wynosi 600 000 PLN.

Warto także nadmienić, iż całkowity koszt farmy w Wierzchosławicach (1 MWp) wyniósł 10 600 000 PLN, natomiast plan rozbudowy o kolejne 0,8 MWp został szacunkowo określony na poziomie 6 000 000 PLN.[1] Wszystkie ceny przedstawiono w formie cen netto. Dla przeliczania kwot wyrażonych w EURO na PLN przyjęto kurs: 1 EURO = 4,19 PLN

[2] Taryfa FiT (feed-in tariff) to uregulowana cena za jednostkę energii (kWh) ze źródeł odnawialnych, którą zakład energetyczny jest zobowiązany zapłacić jej producentom na obszarze, który obsługuje.

[3] Wszystkie ceny przedstawiono w formie cen netto. Dla przeliczania kwot wyrażonych w EURO na PLN przyjęto kurs: 1EUR = 4,19 PLN