Rynek fotowoltaiczny w Polsce – analiza rynku

Stan rynku fotowoltaicznego w Polsce

* stan na koniec 2012 roku

 

            W Polsce na rok 2012 działa 14 fabryk modułów fotowoltaicznych. Jak oszacowano ich maksymalna moc produkcyjna może wynosić 580 MWp rocznie, co ma przełożenia na ok 2,15 miliona modułów fotowoltaicznych.

W Polsce zainstalowanych ( zgodnie z danymi z roku 2012) jest  3,6 MWp w elektrowniach fotowoltaicznych, z czego 9 elektrowni (łącznie 1,4 MW) przyłączone jest do sieci energetycznej. Pozostała część instalacji używana jest do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby własne gospodarstwa, firmy, instytucji, gdzie została elektrownia PV zainstalowana.

Łączna moc paneli fotowoltaicznych sprzedanych w Polsce w 2012 roku wynosi 22 MW, z czego 19,9 MWp to panele z przeznaczeniem do pracy w instalacjach ON-GRID, a 2,1 MWp OFF-GRID. W sumie w Polsce w ubiegłym roku sprzedano 93 tys. modułów PV. 98% z nich to moduły polikrystaliczne.[1]

W porównaniu z rokiem 2011 przyrost mocy to w elektrowniach przyłączonych do sieci typu ON-GRID wyniósł 38 kW, natomiast w elektrowniach nie przyłączonych do sieci typu OFF-GRID około 200 kW.[2]

Według Instytutu Energetyki Odnawialnej łączne obroty polskiego sektora fotowoltaicznego 2012r. wyniosły 61 mln PLN.

Najwięcej projektów fotowoltaicznych w fazie realizacji odnotowano w województwach warmińsko-mazurskim, lubelskim i kujawsko-pomorskim. Szacuje się, że na koniec 2013 roku moc zainstalowana wynieść może ponad 24 MW.

W roku 2012 91% modułów sprzedanych w ubiegłym roku w Polsce pochodziło z Chin. Udział importu z Niemiec wyniósł 2,3%, a z Czech -1,4%.

Obecnie na rynku branży fotowoltaicznej zatrudnionych jest około 400 osób.

Pomimo braku ustawy o odnawialnych źródłach energii ciągle, powstają nowe firmy produkcyjne, deweloperskie i instalacyjne. Aby jednak sektor fotowoltaiki zaczął sprawnie funkcjonować, konieczne są regulacje prawne, które będą sprzyjały jej rozwojowi, zarówno jeśli chodzi o system wsparcia jak i uproszczenia administracyjne dla fotowoltaiki prosumenckiej.

W dobrym kierunku zmierzają prace nad funduszami Unii Europejskiej na lata 2014-2020 na małe instalacje fotowoltaiczne oraz prace nad nowy programem mikrofinansowania fotowoltaiki prosumenckiej – program NFOŚiGW „Prosument”. Niektóre banki dostrzegając rosnący potencjał oraz zainteresowanie sektorem PV w Polsce przygotowały specjalne oferty kredytowe, dedykowane do tego typu urządzeń.

Według szacunków opublikowanych w Krajowym Planie Działań, przy korzystnych regulacjach prawnych do 2020 roku w Polsce może zostać zainstalowanych około 1,8 GW w słonecznych elektrowniach fotowoltaicznych.

Warto także nadmienić, iż coraz więcej firm dostrzega przyszłe możliwości rozwoju rynku fotowoltaicznego w Polsce. Przykładami mogą być umowy zawierane pomiędzy polskimi firmami, a zagranicznymi przedsiębiorstwami, dotyczące współpracy w zakresie dystrybucji systemów i rozwiązań fotowoltaicznych.

Pierwszą firmą z Polski, która zdecydowała się na zawarcie powyższej umowy partnerskiej, był Zarząd Grodna, który podpisał umowę współpracy z niemiecką firmą SolarWorld na dystrybucję kompleksowych rozwiązań fotowoltaicznych. Grodno jest pierwszą siecią hurtowni elektrycznych, dystrybuującą systemy i produkty SolarWorld na rynku polskim.[3]

Kolejnymi firmami, które związały się podobną umową partnerską są przedsiębiorstwa Novavis S.A. oraz Ningbo Ulica Solar Science Technology Co., Ltd., Przedmiotem umowy jest współpraca w zakresie dystrybucji, wdrażania i promowania innowacyjnych, kompleksowych rozwiązań fotowoltaicznych.[4][4]http://www.newconnect.info/wiadomosc_ze_spolki/podpisanie_umowy_partnerskiej_miedzy_novavis_s_a_i_ulica_solar-2554d9